Blog29 jul 2020

Hoe zorg je dat je cliënt meer in de regie is?

Eigen regie? Wat verstaan we daaronder? En hoe kunnen we de eigen regie verbeteren? Meerdere zorginstellingen gaan de uitdaging aan om antwoord te krijgen op deze vraagstukken en zoeken naar oplossingen hoe het ECD daarin kan ondersteunen. Denk daarbij aan een cliëntgerichte benadering van het zorgplan. Ervoor zorgen dat de cliënt meer inspraak krijgt over de vorm van ondersteuning en behandeling en feedback kan geven op het verloop. Deze blog beschrijft enkele tips die jouw organisatie kunnen helpen om deze doelstelling te bereiken.

Mareille Hulshof

Zorgverslimmer bij Fierit

Bekijk profielBekijk profiel

Eigen regie en zelfredzaamheid

Eigen regie wordt vaak benoemd in combinatie met de term zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid staat voor het vermogen om zelf in staat te zijn een acceptabel niveau van functioneren te hebben op de belangrijke domeinen van het dagelijkse leven. Om dit acceptabele niveau van functioneren te behouden of te bereiken kan het zo zijn dat een cliënt een steuntje in de rug nodig heeft. Dat kan ondersteuning zijn van familie, vrienden of mantelzorgers, maar soms ook door een professioneel netwerk. Behandelaren, begeleiders, verplegers en verzorgers kunnen daarbij helpen. Zodat de cliënt zichzelf kan redden. Het behouden en stimuleren van de zelfredzaamheid kan bijdragen aan het verminderen van de inzet van professionals. Op die manier kan het aannemen van de helpende hand ervoor zorgen dat intensivering van zorg kan worden uitgesteld of voorkomen.

Een persoonsgericht, cliëntgericht, plan

Om in kaart te brengen wat de professional kan doen om de zelfredzaamheid van de cliënt te stimuleren, en hoe we vervolgens gezamenlijk een persoonsgericht zorgplan kunnen opstellen, kunnen methodieken gebruikt worden. Binnen de Extramurale en Intramurale VVT setting kennen we de veelgebruikte OMAHA Methodiek en de steeds populairder wordende MIKZO methodiek. In beide methodieken wordt de huidige situatie en gewenste situatie gemeten op cliëntgebonden doelen. Het doel kan zijn om de situatie te verbeteren of de situatie te stabiliseren. Op basis daarvan kunnen passende acties worden beschreven. Deze acties zijn cliëntgericht en worden in samenspraak met de cliënt vastgesteld en door de tijd heen geëvalueerd en bijgesteld. De methodische ondersteuning van OMAHA en MIKZO in Fierit, om het plan te verwerken in het ECD, draagt bij aan persoonsgerichte zorg. Je wilt dat er aandacht is voor je persoonlijke wensen en voorkeuren. De classificatiemethodes OMAHA en MIKZO kunnen jouw organisatie daarbij ondersteunen als passend hulpmiddel!

En niet alleen een cliëntgericht plan?

Een cliëntgericht plan is het begin. Persoonsgerichte zorg vraagt naast een passende methodiek natuurlijk vooral om een manier van werken waar de gehele organisatie achter staat en mee bezig is. In het ECD zien we dat terug in de vorm van taal en communicatie. Wees open en transparant over de voortgang; Zijn we op de juiste weg? Gaan we de opgestelde doelen bereiken? Moeten we de doelen bijstellen? Mijn advies daarin is: ‘Wees open en deel’. Daar kunnen twee tips goed bij helpen:

  • Rapporteer in het bijzijn van de cliënt. Met de Fierit Zorg App kun je op ieder moment, dus ook bij de cliënt, je rapportages vastleggen. Zo ontstaat er ruimte voor een gesprek. Transparantie kan bijdragen aan het verbeteren van de betrokkenheid. Verbeterde betrokkenheid zorgt voor een interactief en persoonsgerichter zorgplan, wat weer kan bijdragen aan een verhoogde kwaliteit van de zorgverlening. Een win – win situatie. Zowel voor de cliënt als voor de zorgverleners.
  • Stel het ECD open voor de cliënt. Geef de cliënt de mogelijkheid om op ieder moment digitaal de rapportages te kunnen opvragen en geef de cliënt een eigen rapportage functionaliteit. Op die manier gaat het gesprek verder; ook na het fysieke contactmoment. Is de cliënt zelf niet in staat om mee te lezen of te rapporteren, betrek in dat geval de familie of wettelijke vertegenwoordiging. Zo kan ook samen met het niet-professionele netwerk onderzocht worden of de zorgverlening nog steeds zo goed mogelijk aansluit op de wensen en behoeftes van de cliënt, kunnen we tijdig bijspringen, wat de zorgverlening ten goede komt.

En zijn we er dan?

Natuurlijk zijn we er dan nog niet. Er zijn veel meer manieren van werken en hulpmiddelen die bijdragen aan het verbeteren van de eigen regie van de cliënt. Ben jij daar ook benieuwd naar? Dan denk ik graag met je mee om de mogelijkheden die geschikt zijn voor jouw organisatie te verkennen. Neem gerust eens contact met mij op.

Gerelateerde berichten

Blog10 jun 2024

Blog: tijd teruggeven met het clickable dashboard

Bij Fierit besparen we zorgverleners tijd met ons clickable dashboard, dat essentiële cliëntgegevens centraal integreert. Dit systeem verbetert de efficiëntie, zodat zorgverleners meer tijd hebben voor zorgverlening.
Lees meer +
Blog19 jun 2023

GRIP op probleemgedrag

GRIP op probleemgedrag is een effectieve methode bij ouderen met dementie. Probleemgedrag – of onbegrepen gedrag – komt veel voor bij verpleeghuisbewoners met dementie.
Lees meer +
Blog24 feb 2023

Chaos voorkomen? Dit is waarom functioneel applicatiebeheerders cruciaal zijn in de zorg

In deze blog vertelt Judith Hegger, functioneel applicatiebeheerder bij Tenzinger over de onmisbare rol van applicatiebeheerders in de zorg.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!