De Ideale Zorgorganisatie (IZO)

Quick Scan

De Ideale Zorgorganisatie (IZO)

Door de waan van de dag is weinig ruimte voor innovatie en een weloverwogen transitie of implementatie. Een integrale visie lijkt te ontbreken, soms spelen lef en kwaliteit van het bestuur ook een rol.

Op basis van ruimschootse bedrijfsoptimalisatie- en implementatie-ervaringen en theorie heeft Tenzinger haar kennis over het op orde en toekomstbestendig krijgen van zorginstellingen verwoord in het concept ‘De Ideale Zorgorganisatie’ (IZO). In dit concept vormen waarden als ‘zorg en bedrijfsvoering in balans’ en ‘zelfdiagnose en regie op herstel’ de basis.

Neem contact op

Christian Brinks

Zorgverslimmer bij Fierit

Neem contact opNeem contact op

Quick Scan IZO voor Bestuur

De Quick Scan IZO voor Bestuur geeft bestuurders van zorginstellingen de mogelijkheid om zelf na te gaan hoe het primair proces (behandelend personeel), management en ondersteunende diensten met elkaar samenwerken. Belangrijk om te weten in geval van een implementatie, fusie, reorganisatie of andere grote verandering.

De Quick Scan is een korte, intensieve oriëntatie op de huidige situatie om houvast te bieden voor verdere versterking van de organisatie. De Quick Scan IZO vormt een aanvulling en spiegel op de score card IZO die wordt ingevuld door managers en behandelaren in de organisatie.

"Sturingsmiddelen geven meer inzicht en grip op organisatie, proces en gedrag van mensen."

Meer over IZO

Whitepaper04 nov 2020

De Ideale Zorgorganisatie: van meten naar beter

Lees meer +
Brochure30 jul 2021

Brochure De Ideale Zorgorganisatie

Onze visie op de Ideale Zorgorganisatie gaat ervan uit dat de belangrijke pijlers binnen een zorgorganisatie in balans zijn.
Lees meer +

Wij zijn Fierit

De slimme partner voor menselijke zorg.

  • Dé zorgverslimmers

    40+ experts in ict, data, zorg, consultancy en projectmanagement

  • 15+ jaar ervaring in digitalisering

    In ouderenzorg en gehandicaptenzorg

  • 170.000 zorgverleners

    Maken gebruik van onze oplossingen

Christian Brinks

Zorgverslimmer bij Fierit

Bekijk profielBekijk profiel

Neem contact op