Voor bestuurders met lef

De Ideale Zorgorganisatie (IZO)

De Ideale Zorgorganisatie (IZO)

In de Ideale Zorgorganisatie is er meer tijd + aandacht + geld voor zorg. Om daar te komen is een gezonde organisatie nodig, die mee kan bewegen met maatschappelijke veranderingen en trends in de zorg. Wij ontwikkelden een visie en meetinstrumenten om jouw zorgorganisatie te begeleiden op weg naar de Ideale Zorgorganisatie.

Neem contact op

Ilje van der Ploeg

Zorgverslimmer bij Fierit

Neem contact opNeem contact op

Op weg naar IZO

De Ideale Zorgorganisatie (IZO) is een visie waarmee we instellingen helpen mee te groeien met de trends en ontwikkelingen in de zorg. Aan de hand van deze visie kan een organisatie zich optimaal voorbereiden op elke verandering.

De IZO benadert de zorgorganisatie als één geheel. Hierbij gaan we uit van 8 pijlers en cultuur en strategie als achtergrond. Volgens Tenzinger is balans en samenhang essentieel voor het aangaan van uitdagingen. Zo wordt elke uitdaging integraal benaderd, en niet als op zichzelf staande problemen.

Naast het unieke karakter van elk van de pijlers is het van belang dat deze op elkaar afgestemd zijn, een geheel vormen en gemonitord blijven, net zoals een lichaam ook volledig in balans moet zijn om gezond te kunnen presteren.

Meetinstrumenten

Het is cruciaal om te weten waar je organisatie staat voordat grote veranderingen, aanschaf van systemen, implementaties of reorganisaties worden ingezet.

Omdat je een zo breed mogelijk beeld wil hebben van de beleving die er is rondom de thema’s van de verschillende pijlers, is er een IZO Quick Scan ontwikkeld om per pijler de stand van zaken te meten binnen de zorgorganisatie. Deze Quick Scan is gericht op alle lagen van je organisatie en geeft een goede basis voor besluitvorming, prioritering en maximale impact bij grote verandertrajecten.

Gewoon een goed verhaal.

Meer over IZO

Whitepaper04 nov 2020

De Ideale Zorgorganisatie: van meten naar beter

Lees meer +
Brochure30 jul 2021

Brochure De Ideale Zorgorganisatie

Onze visie op de Ideale Zorgorganisatie gaat ervan uit dat de belangrijke pijlers binnen een zorgorganisatie in balans zijn.
Lees meer +

Wij zijn Fierit

De slimme partner voor menselijke zorg.

  • Dé zorgverslimmers

    40+ experts in ict, data, zorg, consultancy en projectmanagement

  • 15+ jaar ervaring in digitalisering

    In ouderenzorg en gehandicaptenzorg

  • 170.000 zorgverleners

    Maken gebruik van onze oplossingen

Ilje van der Ploeg

Zorgverslimmer bij Fierit

Bekijk profielBekijk profiel

Weten hoe je tot de ideale zorgorganisatie komt?

Wij helpen je graag