Blog07 jul 2022

In de toekomst is er meer tijd voor zorg

Value Based Healthcare geeft tijd terug aan de zorg

Zorgorganisaties staan continu oog in oog met maatschappelijke uitdagingen, ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving. Organisaties moeten voortdurend meebewegen in een veranderende omgeving. En dat terwijl zij erop gericht zijn om de meest passende zorg te leveren aan hun patiënten. Is jouw zorgorganisatie klaar voor de toekomstige veranderingen in het complexe zorglandschap? En hoe draagt Value Based Healthcare daaraan bij?

Chantal Jannink

Zorgverslimmer bij Fierit

Bekijk profielBekijk profiel

Value Based Healthcare

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Door de huidige vergrijzing stijgt de complexe zorgvraag. In alle zorgsectoren is er een groot tekort aan zorgverleners. In 2040 zouden met de huidige prognose meer dan 2 miljoen mensen in de zorg moeten werken om aan de toekomstige zorgvraag te voldoen. Dat is gelijk aan 1 op de 4 werkende mensen. Zonder wijzigingen in het beleid zullen de zorgkosten elk jaar met ongeveer 3% stijgen, tot een bedrag van 170 miljard in 2040. Deze ontwikkelingen vragen naar een integrale aanpak om de zorg betaalbaar, doelmatig en toegankelijk te houden voor alle mensen met een zorgvraag.

Patiënt staat centraal

In de gezondheidszorg wordt mede daarom meer en meer de focus gelegd op het centraal stellen van de patiënt, waarbij wordt voldaan aan de wensen en voorkeuren, zodat de meest kosteneffectieve zorg kan worden geleverd. Michael Porter, professor aan de Harvard Business School en expert op het gebied van strategie en concurrentie, draagt hieraan bij met zijn visie van Value Based Healthcare. Deze behoefte is ontstaan door de verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit van zorg, waarbij de toegevoegde waarde voor de patiënt centraal staat.

Waardegedreven zorg

Value Based Healthcare, ook wel waardegedreven zorg genoemd, gaat over het verbeteren van de gezondheidszorg door nadruk te leggen op gezondheidsuitkomsten in plaats van kosten. De definitie van waarde voor een patiënt die vaak wordt gebruikt is die van Michael Porter: “health outcomes achieved per dollar spent” (Porter, 2010)*. De betekenis van deze definitie richt zich op patiëntgerichte uitkomsten, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen klinische- en patiëntgerichte uitkomsten, en de kosten gemaakt voor het gehele zorgproces van de individuele patiënt.

Tijd teruggeven aan de zorg

Wij vinden het van groot belang om waarde toe te voegen aan de zorg van de patiënt. Dit doen wij door tijd terug te geven aan de zorg. Door bijvoorbeeld processen op orde te maken, administratieve lasten te verminderen of het invoeren van een vernieuwd ICT-systeem. Tenzinger kan helpen bij het creëren van de randvoorwaarden voor het leveren van Value Based Healthcare met wat wij noemen ‘De Ideale Zorgorganisatie’ (IZO).

Hoe past dit in een Ideale Zorgorganisatie?

Bij kantelingen of grote veranderingen blijkt regelmatig dat bij het vormgeven aspecten van de zorgorganisatie worden ‘vergeten’. Zorgorganisaties kunnen op een bepaalde manier ingericht worden, zodat de fundering voor het leveren van Value Based Healthcare gelegd is. Op basis van ervaringen en theorieën op het gebied van bedrijfsoptimalisatie en implementatie heeft Tenzinger het concept ‘De Ideale Zorgorganisatie‘ gevormd. De IZO bestaat uit 8 pijlers die met elkaar in balans moeten zijn om veranderingen op een toekomstbestendige manier door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de cultuur van een instelling, de inrichting van processen, de veranderbereidheid van medewerkers of de kennis en vaardigheden van professionals. Is jouw organisatie klaar voor een verandering als de invoering van Value Based Healthcare?

Klein beginnen

Ondanks wereldwijde erkenning van het nut van Value Based Healthcare in de cure sector, loopt de implementatie van VBHC achter in de GGZ en jeugdzorg/care sector. Vele organisaties hebben moeite met waar en hoe te beginnen. Wij kunnen je helpen met een analyse van je organisatie en bij de implementatie van VBHC met ons concept ‘de ideale zorgorganisatie’. Ons belangrijkste advies, begin klein! Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van multidisciplinaire teams rondom een patiënt met een hulpvraag of het inzetten van de juiste patiëntendossiers. Wil je een persoonlijker advies? Neem dan contact met ons op.

*bron: The New England Journal of Medicine

Neem contact op

Chantal Jannink

Zorgverslimmer bij Fierit

Neem contact opNeem contact op

Ook interessant

Brochure16 jun 2022

Brochure Business consultancy

Onze Business consultants zijn experts in het optimaliseren van de bedrijfsvoering in de zorg. Lees in de brochure hoe wij jou (tijdelijk) kunnen ondersteunen.
Lees meer +
Brochure30 jul 2021

Brochure De Ideale Zorgorganisatie

Onze visie op de Ideale Zorgorganisatie gaat ervan uit dat de belangrijke pijlers binnen een zorgorganisatie in balans zijn.
Lees meer +
Whitepaper09 nov 2021

Beter wachtrijmanagement met de Tenzinger wachtrijverslimmers

De wachtlijsten in de zorg groeien al jaren. En hoewel iedereen het belang ziet van het goed meten van de werkelijke wachttijden, zijn het verstrekken van inzicht in wachttijden en capaciteit taken die in de meest zorgorganisaties worden overgelaten aan secretariaten of zorgadministraties.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!