Blog26 feb 2020

6 voordelen van datawarehouse

Binnen organisaties is er steeds meer waardevolle digitale data aanwezig. Al deze data kan gebruikt worden om van te leren. Hiervoor maken we gebruik van Business Intelligence (BI). Met behulp van BI zetten we de data om in kennis. De data hiervoor kan uit verschillende losse bronnen komen zoals Excel, de financiële administratie, het ECD etc. Echter, in veel gevallen is het gebruik van een datawarehouse een betere oplossing om op te analyseren.

Een datawarehouse is een plek, een database, waar alle relevante data van een organisatie is samengebracht. Als BI-consultant houd ik mij dagelijks bezig met het ontsluiten, analyseren en visualiseren van data. Hierbij maak ik vrijwel altijd gebruik van een datawarehouse. In deze blog geef ik inzicht in de voordelen van een datawarehouse.

1. Data op één plek

In een organisatie bevindt de data zich vaak op meerdere plekken, verspreid over aparte operationele systemen. Deze kunnen ook nog op verschillende locaties staan. Zo kan het financiële systeem bijvoorbeeld op een eigen server staan, terwijl het ECD in de cloud staat.

In een datawarehouse wordt data uit verschillende bronnen naar één centrale plek gebracht. Bij het maken van analyses hoeft er dan maar verbinding gemaakt te worden met één database. Je zou het kunnen vergelijken site van bol.com. Hier worden eigen producten aangeboden, maar ook die van andere leveranciers. Je kan op zoek naar die producten, ze met elkaar vergelijken en bestellen, allemaal binnen één omgeving.

2. Minder belasting operationele systemen

Het is vaak geen goed idee om (complexe) analyses direct uit te voeren op de database van een operationeel systeem. Die systemen zijn gebouwd voor het verwerken van transacties met een beperkte hoeveelheid data. Bij analyses en rapportages gaat het meestal om grote hoeveelheden data en complexe berekeningen. Het draaien van een analyse zal dan zeker een negatieve invloed op de performance het operationele systeem. Een datawarehouse is speciaal ontworpen voor het maken van analyses. Het opvragen van data heeft dan ook geen invloed op de operationele systemen.

3. Meer samenhang van de data

Het naar één plek brengen van de data houdt niet in dat alles zo maar één op één wordt gekopieerd. De data uit de verschillende systemen wordt omgezet naar één samenhangend geheel en op een juiste manier gecategoriseerd. Hierdoor kan de data aan elkaar gerelateerd en met elkaar worden vergeleken.

4. Vaste definities

Voor één begrip kunnen er meerdere definities zijn: Wat wordt er verstaan onder omzet, winst, hoeveel uur werkt een fulltimer etc.? Om een goede analyse te kunnen maken en om verschillende cijfers met elkaar te kunnen vergelijken is het belangrijk dat die begrippen goed gedefinieerd zijn. In het datawarehouse is vastgelegd wat die definities zijn. Hierdoor kunnen we ervan uitgaan dat berekeningen altijd op dezelfde manier gedaan worden.

5. Aggregaties

In analyses hoeft de data meestal niet op het meest gedetailleerde niveau getoond te worden, maar bijvoorbeeld totalen per maand. Deze totalen zitten niet altijd in de brondatabase. In het datawarehouse worden dit soort totalen vooraf berekend. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op.

6. Veiligheid

In een applicatie is de toegang goed geregeld voor de ‘voorkant’ van de applicatie. Dit is anders bij de toegang tot de ‘achterkant’ van de database. Dit moet apart worden geregeld. Bij een datawarehouse hoeft de afscherming maar op één manier en op één plek geregeld te worden. Hierdoor wordt het beheer overzichtelijker en minder foutgevoelig.

Bovengenoemde 6 voordelen dragen bij aan het bereiken van de doelen van BI, namelijk het inzicht krijgen in de organisatie en op basis daarvan onderbouwde beslissingen nemen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden van BI en een datawarehouse voor jouw organisatie? Download de brochure van onze oplossing ‘Zorgmonitor’ via onderstaande button, of stuur ons een e-mail.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!