Zorgverslimmer award

Ontmoet de jury

Wie verdient de Tenzinger Zorgverslimmer award? Alle genomineerden verslimmen de zorg op hun eigen manier, maar er kan er maar één de winnaar zijn. Lees mee wie de jury is en welke criteria zij hanteren.

 

Lidy Hartemink

Voormalig bestuurder ziekenhuis, eerstelijnszorg, ouderenzorg en zorgverzekeraar.
Lid raad van toezicht ziekenhuis NijSmellinghe.

“Als actief betrokkene in de gezondheidszorg heb ik natuurlijk wel een beeld van wat er nodig is om de zorg te verslimmen. Kijk naar de arbeidsmarkt, het is duidelijk dat dit de komende jaren hét grote vraagstuk zal blijven. De kunst is hiervoor tot duurzame oplossingen te komen. Mijn aangrijpingspunt hierbij is de cliënt, diens naasten en de zorgverleners tools te bieden die hen in staat stellen om eigen regie te nemen. Dit vraagt wel wat, besef ik, want het betekent dat mensen zich bewust zijn van de noodzaak om zulke tools te ontwikkelen en in te zetten. En dat het vervolgens ook daadwerkelijk gaan doen. Een aanmoediging als een Zorgverslimmer award helpt daarbij. In de beoordeling van de genomineerde Zorgverslimmers let ik erop of de manier waarop ze de zorg verslimmen praktisch toepasbaar en uitnodigend is, en of het opschaalbaar is.”

Yvette Roke

Psychiater bij GGz Centraal & initiatiefnemer applicaties SAM en STAPP@WORK!

“Wat een eer dat ik na het winnen van de eerste editie van de award ook dit jaar weer mag meebeslissen over de winnaar van dit jaar. Voor mij is een Zorgverslimmer iemand die probeert om de verschillende schotten in de zorg samen te laten komen. Wat je merkt als je in de zorg werkt is dat er verschillende sectoren, organisaties en initiatieven zijn die iets voor elkaar willen krijgen. We moeten proberen om over deze schotten heen te gaan en de handen ineen te slaan. Daarnaast vind ik het belangrijk dat een idee, innovatie of oplossing direct ten goede komt aan de cliënt en ook impact maakt op de kwaliteit van leven van de cliënt. Als psychiater heb ik veel contact met cliënten en uiteindelijk doen we het allemaal voor hen. Tot slot vind ik bestendigheid een noodzakelijk criteria. Is de manier van verslimmen duurzaam en schaalbaar?”

Jerry Allon

Ervaringsdeskundige GGZ

“Verslimmen gaat voor mij niet per se om zorg goedkoper maken, maar vooral om te bewerkstelligen dat de zorg beter wordt voor degene die hiervan afhankelijk is. Ik herinner me het verhaal van een hoogleraar die van de fiets viel en daarbij meerdere hoofdfracturen opliep. Iedere behandelaar vertelde hem hoe hij die fractuur ging herstellen, maar niemand vroeg: ‘Hoe gaat het nu met u?’. Ik kijk als jurylid vooral naar of een oplossing iets betekent voor degene die zorg krijgt. Als vernieuwende technologie daarbij een rol speelt, vind ik dat extra mooi. Big data inzetten om problemen op te lossen is bijvoorbeeld iets wat mij enorm fascineert. Daarmee valt heel veel winst te boeken.”

Arriejanne Brouwer

Manager product management bij Tenzinger

“Het is heel inspirerend om met innovatieve ideeën, bijzondere dingen, bezig te zijn. Zorgmedewerkers doen iedere dag enorm hun best voor patiënten en cliënten, dus het is waardevol om ze te helpen met nieuwe dingen die hun werk leuker kunnen maken. In de jurering hanteer ik vooral het criteria dat een idee een oplossing biedt voor de eindgebruiker: de zorgmedewerker of de zorggebruiker. Iets wat breed toepasbaar is, waar mensen van profiteren en wat ook een zekere fun factor heeft. Een nieuwigheid waar de zorg blij van wordt.”