genomineerd voor de zorgverslimmer award 2024

Mareille Hulshof

Mareille Hulshof is Functional Consultant Fierit.

Slimme dashboards verhogen kwaliteit van zorg

Al jaren leggen zorgverleners bergen met gegevens vast in het ECD. Zo ontstaat er een waardevol ECD. Maar als jij aan je dienst begint, is het niet handig als je van al je cliënten alle dossiers door moet ploeteren. Met het slimme dashboard van Fierit ziet een zorgmedewerker in één oogopslag de belangrijkste gedeeltes uit het dossier.

Hoe verslim jij de zorg?

“Afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt aan slimme dashboards. Op basis van data die vastligt in het Fierit ECD laten de dashboards in één oogopslag zien wat de meest belangrijke informatie is over een cliënt. Zorgverleners hoeven dus niet meer het hele dossier te lezen om te weten dat iemand bijvoorbeeld een verhoogd risico op vallen heeft. Of hoe iemand graag aangesproken wil worden. Al dit soort informatie ziet een zorgverlener in één oogopslag in het dashboard. Het dasboard heet daarom ook ‘In één oogopslag’. Het slimme van dit dashboard is dat je op verschillende items kunt doorklikken. Als je bijvoorbeeld in het dashboard ziet staan dat er een verhoogd risico op vallen is, dan weet je nog niet wat daar de oorzaak van is. Klik je door op de melding, dan krijg je er meer context over.”

Hoe ontstond dit idee?

“In het ECD wordt ongelofelijk veel informatie vastgelegd. Zorgverleners in de langdurige zorg zien heel veel gezichten op een dag. Ze kunnen niet steeds van elke cliënt het hele dossier tot zich nemen. En als er een keer een invalkracht op je afdeling is, dan wil je wel graag dat hij of zij ook snel inzicht heeft in de belangrijkste punten van de mensen die je verzorgt. Zo ontstond het idee om heel eenvoudig de belangrijkste onderdelen van het dossier te laten zien in één scherm. En wát de belangrijkste onderdelen zijn, dat bepaalt de zorgorganisatie zelf want dat kan per type instelling natuurlijk heel erg verschillen.”

Wat merken zorgverleners hiervan?

“We zien dat zorgmedewerkers laaiend enthousiast op de dashboards reageren. Eerder hielden ze toch nog allerlei dingen bij in Excel-lijstjes bijvoorbeeld. Nu zien ze letterlijk in één oogopslag de belangrijkste onderdelen van het dossier van een cliënt. Zorgmedewerkers geven zelf aan dat ze vinden dat deze dashboards bijdragen aan het verminderen van risico’s en de aan de kwaliteit van zorg. Zeker wanneer er veel invalkrachten worden ingezet, is het handig dat zij direct zien waar ze extra aandacht voor moeten hebben bij een bepaalde cliënt.”

Heb je er bewust voor gekozen om voor de zorg te gaan?

“Mijn opa was vroeger dierenarts, ik wist al jong dat ik ook iets in of met de zorg wilde doen. Ik ging daarom gezondheidswetenschappen studeren. Ik vind het interessant om steeds opnieuw weer te kijken hoe we de zorg slimmer en efficiënter kunnen maken.”

Wat is jouw wens voor de zorg?

“Ik hoop dat medewerkers in de zorg het hoofd boven water kunnen houden. De zorg wordt steeds complexer, maar zorgmedewerkers worden niet meer of beter ondersteund dan eerder. Ze moeten op heel veel dingen tegelijk lette en dat vraagt veel van ze. Kijk naar de wet- en regelgeving. Die helpt niet altijd om het makkelijker te maken. Of het tijdschrijven, daar moeten we volgens mij zo snel mogelijk vanaf. Je kunt niet van zorgverleners vragen zich continu over alles te verantwoorden. Tegelijkertijd besef ik dat tijdschrijven ook nodig is voor de facturatie. Misschien moeten we dan over op een heel ander financieringsmodel.”

Wie vind jij een zorgverslimmer?

“Ik vind Dana Smit van Leviaan echt een zorgverslimmer. Zij is Business analist en neemt deel in de ECD-commissie en in verschillende werkgroepen. Ik spar graag omdat ze heel creatief en pragmatisch is. Eigenlijk vind ik alle zorgmedewerkers die deelnemen in ECD-commissies en werkgroepen zorgverslimmers. Zij staan het dichtste bij het proces en weten vaak het beste wat er nodig is om tijd te besparen. Soms zien mensen het als een hoge tijdsinvestering, deelname in zo’n commissie, maar volgens mij levert het uiteindelijk altijd veel meer tijd op.”