Trotse partners

Stichting Socialrun & Tenzinger

De Socialrun is een jaarlijkse non-stop estafetteloop van 555 kilometer in 48 uur, waarbij deelnemers aandacht vragen en geld inzamelen voor een inclusieve samenleving, waarin alle mensen worden geaccepteerd in hun mogelijkheden, kwetsbaarheden en eigenaardigheden. Een samenleving waarin iedereen de kans krijgt zijn potentieel te verwezenlijken en mee kan doen. Sinds 2018 is Tenzinger sponsor van de Socialrun. Met de sponsoring helpt Tenzinger Stichting Socialrun om verder te groeien, zodat nog meer goede projecten gesteund kunnen worden.

Socialrun 2022

De Socialrun vindt dit jaar plaats van vrijdag 16 t/m zondag 18 september en gaat door het zuiden van Nederland. Van Soesterberg naar Nijmegen, dan naar het zuiden, via Den Bosch en Tilburg naar Zeeland, Rotterdam en tenslotte naar Utrecht en weer terug naar Soesterberg. Maar liefst 45 teams deelnemende teams laten zo veel mogelijk van de door hen gelopen kilometers sponsoren. Het opgehaalde sponsorbedrag komt volledig ten goede aan kleinschalige projecten die openheid stimuleren en zo vooroordelen over mensen met psychische aandoeningen verminderen. Team Tenzingr doet dit jaar voor de vijfde keer mee. Klik hier voor meer informatie over Team Tenzinger of om het team te sponsoren.

Proef de sfeer

Voor het eerst in 2 jaar kon er in 2021 weer een echte Socialrun worden georganiseerd, met beperkte corona maatregelen. Bekijk hier de aftermovie.

Siepe Kosse, Marketing Director Tenzinger: Met de awareness die de Socialrun creëert hopen we stigma’s te verkleinen en streven we naar sociale inclusie.”

Over Stichting Socialrun

Stichting Socialrun wil letterlijk en figuurlijk de beweging zijn die openheid over psychische aandoeningen en sociale acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid stimuleert. Zij doen dit door het organiseren van sportieve activiteiten voor, door en met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Niet de competitie, maar het belang van meedoen en samenwerking staat bij al deze activiteiten centraal.

De jaarlijkse Socialrun, een estafetteloop van 555km, vormt de hoofdactiviteit van stichting Socialrun. Het evenement vindt standaard plaats in het derde weekend van september. Deelnemende teams bestaan uit ongeveer 25 personen, waaronder ten minste 8 lopers en vier begeleidende fietsers. Ieder team organiseert haar eigen ondersteuning, eten en drinken tijdens de route en overnachtingsplaatsen.

100% van de door teams ingezamelde gelden komen ten goede aan deze projecten. In 2019 is met de Socialrun maar liefst € 123.000 opgehaald, waarmee o.a. theater- en filmproducties, lesprogramma’s voor scholen, themabijeenkomsten en workshops zijn gesubsidieerd.

Klik hier voor meer informatie over Stichting Socialrun en de mooie projecten die zij subsidiëren.