Schalock

Verbeterde kwaliteit van leven met Schalock

Wat is Schalock?

De Schalock-methodiek, ontwikkeld door Robert L. Schalock, richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke handicap. Deze methodiek omvat verschillende componenten en benaderingen die gericht zijn op het meten en verbeteren van de kwaliteit van leven. Hieronder worden de belangrijkste elementen van de Schalock-methodiek beschreven in acht domeinen.

 • Emotioneel welzijn: Gevoelens van geluk, veiligheid en tevredenheid.
 • Interpersoonlijke relaties: Sociale contacten, vriendschappen en steunnetwerken.
 • Materieel welzijn: Financiële zekerheid, bezittingen en toegang tot middelen.
 • Persoonlijke ontwikkeling: Mogelijkheden voor educatie, zelfontplooiing en persoonlijke groei.
 • Fysiek welzijn: Gezondheid, veiligheid en lichamelijke verzorging.
 • Zelfbepaling: Autonomie, keuzevrijheid en controle over eigen leven.
 • Sociale inclusie: Deelname aan de samenleving, gevoel van erbij horen en acceptatie.
 • Rechten: Respect voor en bescherming van individuele rechten en vrijheden.

De voordelen van Schalock

 • Holistische benadering: De methodiek kijkt naar alle aspecten van iemands leven, niet alleen naar de beperkingen van de cliënt. Dit zorgt voor een vollediger beeld van het welzijn en de behoeften van de cliënt.
 • Vermindering van probleemgedrag: Door de cliënt zelf en hun omgeving te betrekken in de besluitvorming, wordt de zorg beter afgestemd op de individuele wensen en doelen. Dit verhoogt de tevredenheid en de effectiviteit van de ondersteuning.
 • Wetenschappelijk onderbouwd: Door gestandaardiseerde vragenlijsten en instrumenten te gebruiken, biedt de Schalock-methodiek een objectieve manier om de kwaliteit van leven te meten. Dit helpt om duidelijk te maken waar verbeteringen nodig zijn.

Schalock in Fierit

De Schalock methodiek bestaat in Fierit uit twee formulieren met slimme ondersteuning en passende workflow, een beeldvorming formulier en een ondersteuningsplan formulier. Het beeldvorming formulier helpt bij het in kaart brengen van het welbevinden van de cliënt op de verschillende domeinen. Met het ondersteuningsplan formulier kan er een plan opgesteld worden met ondersteuningsvragen en bijhorende doelen en acties.

Randvoorwaarden:

 • Gebruik van workflow en takenlijst: Maak gebruik van de workflow en takenlijst in Fierit voor een effectieve signalering en opvolging van acties.
 • Autorisaties per rol: Zorg ervoor dat taken worden toegewezen aan de juiste gebruikersgroep.

Wij zijn Fierit

De slimme partner voor menselijke zorg.

 • Dé zorgverslimmers

  40+ experts in ict, data, zorg, consultancy en projectmanagement

 • 15+ jaar ervaring in digitalisering

  In ouderenzorg en gehandicaptenzorg

 • 170.000 zorgverleners

  Maken gebruik van onze oplossingen

Vragen over Schalock?

Stel hier je vraag:

Door op de button te klikken ga je akkoord met het Tenzinger privacy statement.