Positieve gezondheid in Fierit

Het belang van positieve gezondheid in Fierit

Wat is positieve gezondheid?

Positieve Gezondheid is een methodiek die een bredere kijk biedt op de gezondheid van een cliënt. We vertellen je graag hoe Fierit hierop inspeelt en hoe het geïntegreerd is in ons Fierit-ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). We willen graag laten zien hoe deze aanpak zorgverleners in staat stelt om betere en meer passende hulp te bieden aan cliënten in de ouderen- en gehandicaptenzorg, waarbij de nadruk ligt op het welbevinden en de kwaliteit van leven van de cliënt.

Positieve gezondheid: meer dan alleen niet-ziek zijn

Positieve Gezondheid is ontwikkeld door Machteld Huber, een voormalig huisarts en onderzoeker, die aan ruim 2.000 mensen vroeg wat zij verstaan onder gezondheid. Het bleek dat gezondheid veel meer omvat dan alleen de afwezigheid van ziekte. Het draait vooral om een betekenisvol leven en het vermogen van een persoon om zichzelf te redden, zich gelukkig te voelen en verbonden te zijn met anderen. Positieve Gezondheid houdt rekening met fysieke, mentale en sociale aspecten van welzijn en richt zich op het individu en zijn of haar persoonlijke behoeften.

Hulpmiddel voor een beter gesprek

Een essentieel onderdeel van Positieve Gezondheid is het voeren van betekenisvolle gesprekken met cliënten. Vaak beperken dergelijke gesprekken zich tot specifieke gezondheidsklachten, terwijl er veel meer speelt in het leven van de cliënt. Het is belangrijk om te weten wat er nog meer speelt bij de cliënt, wat zijn of haar wensen en behoeften zijn, en hoe de zorgverlener hierbij kan helpen. Door middel van de tool Positieve Gezondheid kan dit soort gesprekken worden ondersteund. Het is een waardevol instrument dat zowel in de ouderenzorg als in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kan worden ingezet.

Voordelen van Positieve Gezondheid in Fierit-ECD

Het gebruik van Positieve Gezondheid binnen het Fierit-ECD biedt verschillende voordelen voor zorgverleners:

 • Een vollediger beeld van de gezondheidstoestand van de cliënt.
 • Betrokkenheid van de cliënt vergroten: de Positieve Gezondheid-vragenlijst kan ook samen met de cliënt of door de cliënt zelf worden ingevuld vanuit het cliënten- en verwantenportaal.
 • Mogelijkheid om de uitkomsten te bespreken met de cliënt, evenals met andere betrokkenen, zoals de arts of familie.
 • Mogelijkheid om samen met de cliënt te bespreken wat hij of zij graag wil veranderen en hierbij passende hulp te bieden.

De content is zo opgezet dat het eenvoudig in te vullen en te gebruiken is voor iedereen: zorgverleners, cliënten en/of familie. Daarnaast is het geschikt om de tevredenheid van de cliënt te meten. Het doel van Positieve Gezondheid in het Fierit-ECD is niet alleen om scores te verkrijgen, maar vooral om betekenisvolle gesprekken te ondersteunen en samen met de cliënt stappen te zetten naar een gezonder en gelukkiger leven.

Het doel: tijd teruggeven aan de zorg

Een belangrijk doel van Positieve Gezondheid binnen het Fierit-ECD is om tijd terug te geven aan de zorgverleners. Door een gestructureerde en holistische aanpak kunnen zorgprofessionals efficiënter werken en zich meer richten op de behoeften van de cliënt. Het systeem biedt inzichtelijke rapportages en ondersteunt
zorgverleners bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Laten we samen streven naar een optimale gezondheid en welzijn voor iedere cliënt.

Meer info

Wij zijn Fierit

De slimme partner voor menselijke zorg.

 • Dé zorgverslimmers

  40+ experts in ict, data, zorg, consultancy en projectmanagement

 • 15+ jaar ervaring in digitalisering

  In ouderenzorg en gehandicaptenzorg

 • 170.000 zorgverleners

  Maken gebruik van onze oplossingen

Benieuwd hoe jij Positieve gezondheid kan inzetten?

Vraag een demo aan:

Door op de button te klikken ga je akkoord met het Tenzinger privacy statement.