25 jul 2023

VIPP InZicht voor de langdurige zorg

Gehandicaptenzorgorganisatie Koraal is klaar voor ontsluiting van het Fierit ECD op elk PGO

Vorige week is Koraal geslaagd voor de audit van de ‘Module Ontsluiting naar een PGO’ van het VIPP InZicht programma voor de langdurige zorg. Daarmee kan de gehandicaptenzorgorganisatie succesvol gegevens vanuit het Fierit ECD ontsluiten naar elke Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Stefan Clement is Projectleider bij Koraal en beleidsmedewerker bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hij vertelt: “Met Tenzinger hebben we intensief samengewerkt aan het implementeren van een Medmij Tegel en de Toegang Verlenings Service om op een veilige manier gegevens uit het Fierit ECD te kunnen ophalen, kwalificeren en overbrengen naar elk gewenst PGO. Vorige week hebben we aan de onafhankelijke auditor laten zien hoe dit op de acceptatie-omgeving werkt. Een mooie stap, waar we ongelofelijk trots op zijn.”

Minder dubbel werk, meer tijd voor zorg

Zorgaanbieders kunnen brongegevens nu veel makkelijker hergebruiken. Niet alleen binnen de muren van de eigen instelling, maar juist ook daarbuiten. Bijvoorbeeld met andere instellingen of ziekenhuizen. Dat zorgt voor minder administratieve lasten en is volgens Stefan de kracht van het programma. “Maar ook voor cliënten geeft dit veel meer rust. Eerder was bij een overplaatsing van een cliënt de gegevensoverdracht heel beperkt en moest de cliënt of verwant telkens het verhaal opnieuw doen. Met deze gestandaardiseerde gegevensoverdracht is dat niet meer nodig en interpreteert iedereen de informatie op dezelfde manier,” legt Stefan uit.

Bijvangst

De toegevoegde waarde van het programma groeit als het netwerk waarin het wordt gebruikt steeds groter wordt. In de gehandicaptenzorg is dat nu nog te beperkt, vindt Stefan, maar het is wel groeiend. “Er worden steeds weer nieuwe stappen gezet, het is geen eindstation. Het programma heet InZicht, en levert ook steeds opnieuw weer veel inzicht op. Niet alleen voor VGN, maar ook voor zorgorganisaties onderling. Zij leren in zo’n traject bijvoorbeeld weer veel van elkaar over inrichting en werkwijzes, dat is mooie bijvangst.”

Intensieve samenwerking

Stefan is tevreden over de samenwerking met Tenzinger projectleider Pim Post en de andere Fierit collega’s. “Vooraf richtten we een projectgroep op met mensen uit verschillende disciplines. De communicatie verliep heel soepel. Pim en zijn collega’s denken goed mee en zochten naar mate het project vorderde ook steeds meer afstemming in de projectgroep. Je merkt dat ze behalve de software, ook onze organisatie en werkwijzen goed kennen en dat werkt heel fijn. Als ik dan toch nog een punt van feedback mag geven: het zou leuk zijn om in de toekomst vaker elkaar fysiek te ontmoeten en samen te werken.” Helaas liep het project wel enige vertraging op omdat de implementatie van de Zorginformatie Bouwstenen (ZIBs) in de architectuur van een ECD complex is, mede vanwege de vele ketenpartners en leveranciers. “Tegelijkertijd zag ik de ongelofelijke inzet van alle Fierit developers en Fierit consultants om het voor elkaar te krijgen.”

Ook Pim kijkt tevreden terug op de samenwerking. “Het was heel fijn om met Stefan samen te werken. Het glas is bij hem altijd halfvol en hij weet zijn enthousiasme over te brengen op anderen. Bovendien merk je dat hij alles in dienst stelt van de cliënt en dat is natuurlijk waar we het uiteindelijk voor doen.”

Inzicht in eigen gegevens

Een PGO biedt een cliënt of geautoriseerde verwant inzicht in het behandelplan en andere relevante gegevens. Daarmee krijgt een cliënt of verwant meer regie op het zorgproces. Ook een zorgverlener kan meekijken in het PGO, als die daarvoor geautoriseerd wordt. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn om samen de dagboeken door te nemen.

Over Koraal

Koraal is er voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Koraal biedt zorg, ondersteuning, onderwijs en arbeid. Om de ondersteuning zo dicht mogelijk bij cliënten, leerlingen en hun ouders, verwanten of verzorgers te organiseren, werkt Koraal vanuit zes regio’s: drie in Noord-Brabant en drie in Limburg.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Behalve Projectleider bij Koraal is Stefan ook beleidsmedewerker bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hij ziet bij Koraal wat de behoeftes van zorgprofessionals zijn en neemt dit en de andere ervaringen die hij opdoet bij Koraal mee in zijn rol bij VGN waar hij bijdraagt aan het ontwikkelen van toekomstige ZIB’s.

Over VIPP InZicht langdurige zorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor verschillende zorgsectoren VIPP-programma’s ingericht. VIPP staat voor ‘Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. VIPP InZicht langdurige zorg is gericht op het stimuleren van gestandaardiseerde, elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties in de care (VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg) en met zorgorganisaties in de cure zoals ziekenhuizen en huisartsen. Het programma bestaat uit twee modules; Module Ontsluiting naar een PGO en Module eOverdracht, die voor een volledige en eenduidige overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens zorgt.

Dit vind je misschien ook interessant

Brochure10 sep 2021

De 10 belangrijkste voordelen van het ECD Fierit

Met ons ECD Fierit worden alle zorg- en administratieve processen geoptimaliseerd en kunnen gegevens op een betrouwbare wijze en volgens wet- en regelgeving worden uitgewisseld.
Lees meer +
Brochure08 jun 2023

Samen verslimmen we de zorg

Wij zijn er om met data de zorg te verbeteren. Vermenselijken. En verslimmen. Want wie slim zorgt, heeft meer tijd + aandacht + geld voor wat écht belangrijk is. Met onze innovaties, producten en voorspellers zetten we menselijke zorg voorop.
Lees meer +
Whitepaper22 mei 2023

Sturen op data: zo ontdek je verbeterkansen

In vrijwel ieder zorgproces kun je wat verbeteren. Waar je die verbeterkansen eerder alleen ontdekte door het proces stap voor stap te analyseren, kun je nu ook veel inzichten halen uit data.
Lees meer +