27 mei 2020

COVID-19 registratie in Cura

Minister de Jonge heeft ons onlangs medegedeeld dat de bezoekregelingen in de verpleeghuizen en de instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in de komende tijd voorzichtig worden verruimd. Dat is prachtig nieuws! Maar tegelijk ook spannend; want wat zal er gebeuren op het moment dat we meer mensen binnenlaten bij onze kwetsbare cliënten, aan onze zorg toevertrouwd?

Rapportage beschikbaar

Goede registratie van verdenkingen en besmettingen is hierbij van groot belang. Enige weken geleden hebben we jullie al gemeld dat we de registratie van COVID-19 verdenkingen en besmettingen hebben geïntegreerd in Cura, en deze is voor elke klant vrij te gebruiken. Onlangs is er vanuit Actiz ook een aankondiging gedaan dat deze gegevens aangeleverd kunnen gaan worden aan het Nivel. Dat is een belangrijke stap! Want hoe meer informatie we met elkaar verzamelen en delen, des te accurater straks de informatie op het Corona-dashboard is waar Minister de Jonge het over heeft had. Ondanks dat de specificaties nog niet bekend zijn voor de daadwerkelijke aanlevering, hebben wij als Fierit gemeend niet te willen wachten met het opstellen van de rapportage. Deze rapportage is in de afgelopen weken gebouwd en nu beschikbaar. Deze is inhoudelijk helemaal opgebouwd volgens de specificaties zoals door Actiz is gecommuniceerd, maar kunnen nog niet via de zogeheten Privacy- en Verzendmodule (PVM) van ZorgTTP naar het Nivel worden gestuurd.

 

Aanleveren van informatie aan het Nivel

In de brief die alle leden van Actiz hebben ontvangen staat aangegeven dat er in afstemming met het Nivel ook (al dan niet tijdelijk) op een andere wijze mag worden aangeleverd. Dit geeft zorgorganisaties die nu al de COVID-19 verdenkingen en besmettingen vastleggen middels de door ons uitgeleverde set, de mogelijkheid om in overleg met het Nivel al te kunnen aanleveren voor analyse. De inhoud van de rapportages is namelijk volledig conform specificaties. Zo kunnen we nu al een belangrijke bijdrage leveren aan de stuurinformatie die nu zo van belang is.

 

Er zijn ook nog een aantal zorgorganisaties die geen gebruik maken van de COVID-19 module. Deze organisaties kunnen óf geen aanlevering doen bij het Nivel, óf in samenspraak met het Nivel een andere wijze van aanlevering overeenkomen. De voorkeur gaat echter uit naar een zo uniforme manier van registreren en aanleveren om op deze manier ook appels met appels te kunnen vergelijken. Het is nog maar zeer de vraag of gegevens die op een andere manier worden vastgelegd, ook meegenomen kunnen worden in de landelijke analyses.

 

Gebruik maken van de COVID-19 module

Juist nu onze Verpleeghuizen en Gehandicapteninstellingen hun deuren weer langzaam kunnen openen, is dit misschien wel belangrijker dan ooit. Wij vragen daarom onze klanten die nog géén gebruik maken van de COVID-19 module, deze alsnog in gebruik te nemen, want alleen samen krijgen we Corona onder controle. Neem voor meer informatie contact op met het Servicebureau.

 

Weet je niet meer precies hoe de Corona module eruit ziet? Geen punt. In deze korte instructievideo wordt de werking van de module uitgelegd.