genomineerd voor de zorgverslimmer award 2024

Patrick Moreu + Erno Langendijk

Patrick Moreu (CEO) en Erno Langendijk (CTO) bij LiveDrop.

LiveDrop maakt snelle en eenvoudige gegevensdeling mogelijk

Stel, je wordt ontslagen uit het ziekenhuis en je mag thuis onder toeziend oog van de thuiszorg verder aansterken. Wie zorgt er dan voor dat jouw nieuwe zorgverlener – de thuiszorgmedewerker – alle relevante informatie krijgt? Jijzelf, met de LiveDrop app! LiveDrop CEO Patrick Moreu en ‘technisch geweten’ Erno Langendijk (CTO) vertellen hoe dat werkt.

Wat is LiveDrop?

LiveDrop is een app waarmee een patiënt offline informatie van het ene systeem over kan dragen naar een ander systeem via een smartphone. De patiënt is zelf de offline ‘gegevensdrager’. Via een LiveDrop-code haalt een patiënt bepaalde informatie op uit bijvoorbeeld een EPD en bewaart die op zijn of haar eigen smartphone. De patiënt kan deze informatie delen in het eigen netwerk met naasten en zorgverleners en heeft dus zélf de regie. Vindt de behandeling verder thuis plaats, dan kan de relevante informatie vanuit het ziekenhuis gedeeld worden met de thuiszorgmedewerker, die de informatie ook offline én veilig scant via de LiveDrop-code in de app van de patiënt.”

Wat levert het gebruik van LiveDrop een zorgverlener op?

“Nog teveel informatie wordt uitgewisseld via papieren formulieren. De kans op kwijtraken van informatie is groot, informatie moet worden overgetypt en zorgverleners missen vaak ondersteunende informatie zoals een bredere context of foto’s, wat bijvoorbeeld bij wondzorg heel relevant is. LiveDrop faciliteert die gegevensoverdracht juist op een laagdrempelige manier waardoor het regionale samenwerking tussen zorgverleners ondersteunt, zodat zij sneller en beter de juiste zorg op de juiste plek kunnen leveren. Ook kunnen zorgverleners informatie vanuit LiveDrop inlezen en overzetten naar het EPD. Dat scheelt toch al snel weer 10 minuten registratietijd per consult. Het voorkomt dus onnodige extra bezoeken en administratieve lasten, terwijl het tegelijkertijd de zorgverlener meer informatie en context geeft.”

Wie maken er al gebruik van LiveDrop?

“Op dit moment zitten we volop in een pilot met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en thuiszorgorganisatie Vivent in ‘s-Hertogenbosch, waar we papieren flows en foto flows in de wondzorg digitaliseren. De tussentijdse conclusie van het onderzoek is dat de digitale wondzorgoverdracht met behulp van de LiveDrop-technologie als bruikbaar en gebruiksvriendelijk wordt ervaren door zowel patiënten als zorgverleners, met positieve scores op verschillende evaluatiecriteria.”

Wat is jullie ambitie?

“Onze ultieme droom is dat wij een Nictiz standaard worden. We hopen eigenlijk zo kort mogelijk te bestaan en zien onszelf als een tussenoplossing. Als iedereen in Nederland over tig jaar over een compleet en goed werkend PGO beschikt, zijn wij hopelijk niet meer nodig omdat de informatie-uitwisseling dan op een ander niveau goed is geregeld, maar voor nu kunnen wij alvast heel laagdrempeling gegevensuitwisseling faciliteren. Nederland loopt ook best wel voorop op dit vlak. In landen als Kenia en Ethiopië is er nauwelijks sprake van gegevensuitwisseling, maar heeft wel iedereen een smartphone. We zien dus in de rest van de wereld nog volop kansen!”

Wat is jullie wens voor de zorg?

“We gunnen het zorgmedewerkers dat ze met minder frustraties hun werk kunnen doen. Ze werken met hun hart, maar raken gefrustreerd van bijvoorbeeld het handmatig moeten overtypen van informatie, het zoekraken van formulieren of andere gegevens en het moeten mailen van overdrachten. Dit kan en moet anders geregeld worden en onze app is daar één van de oplossingen voor.”

Wie vinden jullie een echte Zorgverslimmer?

“We vinden Daan Dohmen, hoogleraar Digitale tranformatie in de zorg aan de Open Universiteit en eigenaar van healthtechbedrijf Luscii, heel inspirerend. Hij heeft thuismonitoring op de agenda gezet en ervoor gezorgd dat het zelfs in het Integraal Zorgakkoord (IZA) als speerpunt is benoemd.”