genomineerd voor de zorgverslimmer award 2024

Paola Vasters

Paola Vasters is Product manager bij FastFocus.

Sensor geeft meer inzicht in patiëntherstel

Met de slimme draadloze oorsensor van FastFocus is het nu mogelijk om ook op reguliere verpleegafdelingen continu (frequent) vitale waarden te meten. Paola Vasters van FastFocus vertelt wat daar de voordelen van zijn.

Wat is het FastFocus Vital Signs Monitoring System en voor wie is het bedoeld?

“We hebben een monitoringsysteem ontwikkeld dat gebruik maakt van draadloze oorsensoren. De oorsensoren gebruiken PPG, een op licht gebaseerde techniek, om vitale parameters te meten. Het FastFocus-systeem meet automatisch elke paar minuten vitale waarden zoals ademhalingsfrequentie, polsslag, en zuurstofsaturatie, maar ook fysieke activiteit en houding van patiënten. Dat maakt 24/7 monitoring op een reguliere afdeling mogelijk, geeft helder inzicht in herstel en toont zelfs of patiënten hun fysio-oefeningen hebben voltooid. De PPG-techniek, die ook gebruikt wordt in de zuurstofsaturatie clip op de vinger, is gevoelig voor beweging. Het oor is qua beweging een hele stabiele plek op het lichaam om te meten, vandaar de keuze voor een oorsensor. Het is bedoeld voor gebruik door zorgprofessionals op (reguliere) verpleegafdelingen binnen zorginstellingen zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra en ouderenzorginstellingen.”

Waarom hebben jullie dit ontwikkeld?

“Op de Intensive Care is continu monitoring normaal, maar op verpleegafdelingen worden vitale waarden vaak maar twee of drie keer per dag handmatig gemeten. Dat gat is best groot. De waarden van een patiënt kunnen, zeker na bijvoorbeeld een operatie, best schommelen gedurende de dag. Als je dat maar een paar keer per dag meet, zie je niet altijd snel genoeg wanneer iemand achteruitgaat. Met ons FastFocus-systeem genereren we veel meer data, waardoor je sneller ziet aankomen dat iemand verslechtert, maar ook goed in beeld hebt wanneer iemand juist snel herstelt.”

De oorsensor meet 24/7 de vitale waarden

Hoe draagt dat precies bij aan de zorg?

“Als je meer meet en sneller opmerkt dat een patiënt achteruitgaat, heb je de mogelijkheid om vroegtijdig in te grijpen (en sneller over te gaan tot interventies). Ook kan het de kans verkleinen dat iemand naar de IC overgeplaatst moet worden. Het zorgt er ook voor dat zorgpersoneel, bij een koppeling met het elektronisch patiëntendossier, minder handmatige handelingen hoeven te verrichten. De druk op de zorg neemt toe door vergrijzing en personeelstekort. Met de vergrijzing hebben patiënten vaker onderliggende aandoeningen bij ziekenhuisopname. Daarnaast zie je een toename van technische apparatuur in ziekenhuizen, dus meer piepjes en bliepjes, én zijn er meer eenpersoonskamers, wat fijn is voor de privacy van de patiënt, maar minder fijn voor het overzicht van het zorgpersoneel. We pakken deze uitdagingen aan door meer data te verzamelen, handmatige taken te verminderen en de patiëntendoorstroming te verbeteren. En uiteindelijk hopen we zo ook het kostenplaatje van de zorg omlaag te brengen.”

Hoe krijgen zorgmedewerkers inzicht in die gegevens?

“We hebben een gebruikersinterface waarbij je – o.a. op een meegeleverde laptop – kunt zien hoe het met elke gemonitorde patiënt gaat. Het FastFocus-systeem hanteert een gangbare early-warning-score (NEWS2-score): geel duidt op licht afwijkende waarden, oranje op zorgwekkender niveaus, en rood op kritieke waarden. Ook geeft het FastFocus-systeem elke minuut door in welke houding de patiënt zich bevindt: hoe iemand ligt of zit en of diegene in beweging is. Die combinatie van houding of beweging en vitale waarden, geeft een goed inzicht in hoe het met iemand gaat.

Ons FastFocus-systeem kan ook notificaties naar mobiele alarmsystemen voor verpleegkundigen, zoals IQ-Messenger, sturen, zodat zij meldingen op hun mobiel ontvangen bij afwijkende waarden. Dit helpt zorgpersoneel bij het toewijzen en prioriteren van patiëntmeldingen, en vermindert alarmmoeheid. Ook kunnen we de gegevens via een HL-7 koppeling naar het Elektronisch Patiënten Dossier verzenden, waardoor alle waarden daarin automatisch binnenstromen. Artsen kunnen, als ze met hun dienst beginnen, via onze overzichtspagina (of bijvoorbeeld via een link in het EPD), ook alle gegevens van de dagen en nachten ervoor terugzien.”

Welke zorginstanties werken al met jullie product?

“We hebben sinds juli 2023 de CE-certificering rond. Wij zijn heel blij met die mijlpaal. Het is een pittig proces om een medisch product te certificeren. We kunnen het FastFocus-systeem dus sinds kort écht aanbieden aan ziekenhuizen voor regulier gebruik. Dat doen we volgens het zien-is-geloven-principe: een aantal ziekenhuizen mag ons FastFocus-systeem een aantal maanden uitproberen. Daarmee verzamelen wij heel veel feedback en krijgen we de kans om ziekenhuizen te laten zien dat het goed werkt. We starten nu proefperiodes in ziekenhuizen en ouderenzorginstellingen. De vraag naar draadloze monitoringsystemen neemt toe door uitdagingen zoals personeelstekort, vergrijzing en complexere zorg.”

Wat zijn jullie wensen en plannen voor de toekomst?

“Het FastFocus-systeem heeft nu certificering voor gebruik binnen zorginstellingen. Ons doel is om in de toekomst patiënten ook eerder naar huis te laten gaan met voortdurende monitoring via onze sensoren. We werken eraan om nog meer parameters te kunnen meten en in de toekomst onze algoritmes mogelijk zelfs voorspellend te maken. Voor nu willen we vooral veel leren van de feedback die we krijgen uit de praktijk: op basis van de behoeften van de gebruikers zullen we nieuwe functionaliteiten toevoegen.”