genomineerd voor de zorgverslimmer award 2024

Marjan Regelink

Marjan Regelink is Projectmanager BI bij iHUB.

Data-eigenaren zorgen bij iHUB voor een toename in het gebruik van data

Steeds meer zorgorganisaties zien de meerwaarde van datagedreven werken en het belang van het nemen van beslissingen op basis van data, in plaats van op onderbuikgevoel. Maar hoe zorg je ervoor dat ook iedereen binnen je organisatie data omarmt en er mee gaat werken? Marjan Regelink, Projectmanager BI bij iHUB, bereikt dit samen met  ‘data-eigenaren’.

 

Wat zijn data-eigenaren?

“Data eigenaren zijn medewerkers die een voorliefde hebben voor het sturen op data om daarmee beslissingen beter te kunnen onderbouwen. Eigenlijk zijn het onze ambassadeurs die het datagedreven werken promoten. Elke data-eigenaar – vaak een kwaliteitsmanager of zorgmanager – beheert een rapport of domein en zorgt ervoor dat het aansluit bij de dagelijkse praktijk van de mensen die ermee moeten werken zodat iedereen er goed mee overweg kan. Ze fungeren als centraal verzamelpunt voor input en feedback en zijn de tentakels van de organisatie. Werken met data moet een feestje van iedereen zijn.”

Hoe kwamen jullie op dit idee?

“Bij iHUB bestond al langere tijd de behoefte om meer met data te doen. Ik heb een achtergrond in datagestuurde marketing en besloot in april 2023 de overstap naar het Business Intelligence (BI) team van iHUB te maken om daar mijn kennis en ervaring in te zetten. Het BI-team maakt nu samen met de data-eigenaren rapportages voor de organisatie. Niet vanuit een ivoren toren, maar juist met de mensen die ermee moeten werken. In het begin beperkte de verantwoordelijkheid van de data-eigenaren zich tot het opleveren van een rapportage, maar nu maken zich ook echt hard voor het gebruik ervan.”

Werken met data moet een feestje van iedereen zijn

Hoe worden de rapportages nu gebruikt?

“De eerste rapportages kwamen met stoom en kokend water tot stand en voldeden niet helemaal aan wat we wilden. Bij de laatste rapportages die zijn opgeleverd zien we juist dat ze veel intensiever worden gebruikt. De verklaring daarvoor? Ze zijn mét mensen uit de organisatie gemaakt. Want als je wil dat mensen er dagelijks mee gaan werken, moet je het wel op hun wensen en behoeften aan laten sluiten. De afgelopen maanden zien we daardoor een duidelijke toename in het gebruik van de kwaliteitsrapportages en financiële rapportages, waardoor ook onderliggende rapportages steeds meer gebruikt worden. Met name het eenduidige gebruik neemt toe door de centrale cijfers en eenduidige definities en validaties, waar de ontsluiting via het 6G dataplatform aan bijdraagt. De data-eigenaren vormen sinds kort met elkaar ook een beslissingsbevoegd orgaan om ervaringen uit te wisselen en steeds betere processen in te richten. Het is nog niet perfect, maar we zetten stappen vooruit.”

Wat is jouw tip voor organisaties die hun data beter willen gebruiken?

“Organiseer het samen met de gebruikers. Help hen, geef iedereen de tijd het te begrijpen en heb ook begrip voor mensen die er wat meer moeite mee hebben. De meeste mensen die in je organisatie werken hebben gekozen voor de zorg, niet voor data.”

Wat is jouw wens voor de zorg?

“Ik zou willen dat de zorg minder financieel gedreven is, en meer gericht op de belangen van jongeren. Zorg zou juist jongeren in een veel eerder stadium al moeten bereiken, zodat ze op tijd de juiste zorg op de juiste plek krijgen.”