Neem vrijblijvend contact op
Bel +31 88 648 10 12

Zorgpad Stervensfase: hoe zorg je ervoor dat mensen menswaardig kunnen sterven?

Onlangs lag mijn vader in het ziekenhuis en bleek hij blaasspierkanker te hebben. Dit was een ongeneeslijke vorm van kanker en de diagnose was niet goed. Er zou alleen nog palliatieve zorg verleend gaan worden, zodat hij menswaardig kon sterven. Ze gaven hem nog maximaal drie maanden te leven. 

 

Kwaliteitskader

Recentelijk is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gelanceerd. Het Kwaliteitskader biedt een zo compleet mogelijk overzicht van de aspecten die vertegenwoordigers van vele wetenschappelijke verenigingen en organisaties, betrokken bij het verlenen of ondersteunen van palliatieve zorg, belangrijk vinden om te komen tot kwalitatief goede palliatieve zorg. En wat patiënten, naasten, zorgverleners en vrijwilligers mogen verwachten om de beste palliatieve zorg te ervaren in moeilijke omstandigheden. Het zijn kaders waarbinnen persoonlijke zorg gegeven kan worden.

 

Een instrument voor het leveren van palliatieve zorg is het Zorgpad Stervensfase. Dit wordt ingezet als het multidisciplinair behandelteam verwacht dat de patiënt binnen enkele uren of dagen zal komen te overlijden. Alle zorg is erop gericht om de stervende en zijn naasten zoveel mogelijk comfort te bieden. Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de stervende en de naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen. Het Zorgpad bestaat uit drie delen: beoordeling bij ingaan stervensfase, systematische observatie van symptomen en zorg na het overlijden.

 

Wij als Fierit hebben de taak om dit zorgproces optimaal te faciliteren. Dit doen wij voor zowel de verpleeghuizen als ook voor de thuiszorg, waarbij de verwachting is dat de laatste hand over hand zal toenemen. De meeste senioren wonen langer thuis, de dubbele vergrijzing zorgt voor meer 80+ en veel senioren willen graag in een voor hun vertrouwde omgeving menswaardig sterven.

 

Als productmanager van Fierit maar ook als mens ben ik blij dat dit in Nederland goed gereguleerd en geregeld is.