Neem vrijblijvend contact op
Bel +31 88 648 10 12

Wet zorg en dwang, corona, Ipse de Bruggen & Fierit

Leestijd: 3 minuten


1 januari 2020 werd de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Nu, 6 maanden later, in een wereld die totaal anders is dan we hadden kunnen voorzien, maken we de balans op: hoe staat het ervoor en waar liggen nog kansen en uitdagingen? Dit doen we door de ogen van Joris van Erp, Wzd-functionaris bij Ipse de Bruggen.

 

Joris van Erp: “Er is jarenlang aan voorbereid door ambtenaren, deskundigen en politici. Er was veel twijfel of de wet al plukrijp was en er is tot het laatste moment aan gesleuteld. Om de wet in de praktijk uit te kunnen voeren, moesten softwaresystemen aangepast worden, want anders dan in de Wet Bopz wordt van medewerkers verwacht dat gerapporteerd en geëvalueerd wordt. Een goed ingericht informatiesysteem is daarbij een absolute voorwaarde. Ik ben dan ook erg blij dat Ipse de Bruggen heeft kunnen deelnemen aan de werkgroep die de module Zorg en Dwang in Cura heeft ontwikkeld en dat we zo invloed hebben gehad op hoe de uiteindelijke registratie in het ECD eruit is komen te zien.

 

De wet brengt twee nieuwe rollen voor medewerkers mee: de Wzd-functionaris en de zorgverantwoordelijke. De eerste ziet toe op het werk van de tweede, doet suggesties en keurt goed of af. De rollen zijn goed verdeeld, mits je Wzd-functionaris bent!

 

Binnen een week verschoof de aandacht van Wet zorg en dwang naar corona.

Waar ik de hele dag mee bezig was, veranderde binnen een week van Wzd naar corona. Des te belangrijker bleek het om een goed geolied systeem te hebben – en een Bureau zorg en dwang met deskundige en zelfstandige medewerkers – om mijn toezichthoudende taken snel en efficiënt te kunnen uitvoeren in een fractie van de tijd die ik had gedacht eraan te kunnen wijden.

 

Ten minste één positief effect heeft de coronacrisis zeker: Dat wat nog maar twee en een halve maand geleden het allerbelangrijkste deel van mijn werk uitmaakte kon plots verdrongen worden door iets anders: het coronavirus. Dat relativeert en stemt nederig, al weten we bij lange na nog niet, hoe deze coronacrisis zich zal ontwikkelen en wat en wie allemaal meegesleept zal worden. De eerste slag lijkt gewonnen, maar de prijs van de pijn van verschraling van zorg en (sterven in) eenzaamheid is hoog en wat volgt weten we niet.

 

“Er is dus nog wel wat te verbeteren”

Terug naar de Wzd: Wat goed gaat is het hebben van overzicht van taken die door de zorgverantwoordelijke worden voorbereid en in de wacht gezet tot de Wzd-functionaris ze een voor een beoordeelt. Maar ook hier hebben we te maken met voortschrijdend inzicht en komen we er al doende achter dat we sommige zaken nog iets handiger kunnen inrichten. Dit geldt zowel voor de module in Cura, maar ook voor ons proces intern. Het is dan fijn om hierover te kunnen sparren in de werkgroep met andere zorgorganisaties en gezamenlijk met Fierit te kunnen besluiten welke zaken we in de module moeten doorvoeren en welke niet.

 

Naast de optimalisaties die we binnen de werkgroep bespreken, hebben we ook nog een andere uitdaging: de aanlevering aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij wil twee keer per jaar rapportages met bijbehorende analyses op het bureau hebben, maar de inhoud van die rapportages is nog niet vastgesteld. Of de data met een spreekwoordelijke druk op de knop op tafel gelegd kunnen worden is dan ook nog onzeker. Waarschijnlijk hoeft dat pas voorjaar 2021, maar u raadt het al; ook dat is niet zeker. Binnen de werkgroep Wzd van Fierit hebben we een platform om snel met verschillende organisaties te kunnen schakelen, ook in deze coronatijd. Zo kunnen we toch met elkaar van gedachten wisselen en optimalisaties bespreken en doorvoeren, zodat we kunnen blijven acteren op praktijksituaties en voortschrijdend inzicht.

Ipse de Bruggen

 

Wil je meer weten over de projectaanpak van Ipse de Bruggen rondom de Wet zorg en dwang, of heb in je interesse in de begeleiding van Fierit met betrekking tot de Wzd in het ECD Cura? Neem gerust contact met ons op via +31 88 648 10 10 of stuur een e-mail naar info@fierit.nl

Joris van Erp | Wet zorg en dwang, corona, Ipse de Bruggen & Fierit

Joris van Erp is werkzaam als Wzd-functionaris en geneesheer-directeur bij Ipse de Bruggen. Ipse de Bruggen heeft al jaren een voortrekkersrol als het gaat om onvrijwillige zorg en de wijze waarop hier binnen de organisatie mee om wordt gegaan. De kennis en kunde binnen de organisatie op dit gebied is groot. Ipse de Bruggen heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de module Wzd binnen Cura.

Door: Joris van Erp

25 juni 2020