Neem vrijblijvend contact op
Bel +31 88 648 10 12

Tenzinger neemt Cura over van Unit4

Tenzinger neemt Cura, de in zorg gespecialiseerde business unit van Unit4, over per 1 november 2019. Met deze overname vergroot Tenzinger, moedermaatschappij van onder andere EPD-leverancier Medicore en zorgconsultancybureau Cure4, haar basis om met slimme ICT-oplossingen de uitdagingen binnen de zorg te ondersteunen.

 

Schaalgrootte versterkt innovatiekracht

“Deze acquisitie is voor beide partijen een belangrijke stap”, zegt Boris Hololtcheff, CEO van Tenzinger. “Voor onze organisatie betekent het dat we meer slagkracht krijgen in de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten. En het betekent dat we onze positie als leverancier van zorginformatiesystemen kunnen uitbreiden naar de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de VVT.”

Olav van de Reijken, directeur healthcare van Fierit, voegt hieraan toe: “De meerwaarde voor Unit4, waar Cura onderdeel van uitmaakt, is dat het de zorgactiviteiten van Cura kan toevertrouwen aan een partij die zich 100% op de zorg richt. Onze opdrachtgevers hebben een grote behoefte aan een partner met een focus op zorg én met innovatiekracht. Tenzinger biedt geweldige perspectieven om hun digitale strategie samen verder in te vullen. Het voelt goed Cura aan te laten sluiten bij een organisatie met focus op de zorg.”

 

Zorg en SaaS als specialiteit

De marktpositie van Fierit sluit in de thuis-, ouderen- en gehandicaptenzorg uitstekend aan bij die van EPD-leverancier Medicore, één van de dochterondernemingen van Tenzinger. Hololtcheff vertelt: “Bij de oprichting van Medicore in 2004 kozen wij expliciet voor webbased softwareontwikkeling voor het Medicore zorginformatiesysteem. Dat deed op dat moment niemand. Dit leidde tot een stabiel marktleiderschap in de medisch specialistische zorg voor zelfstandige behandelcentra en vervolgens tot flinke groei in de GGZ en de jeugdzorg. Ook de oprichting van Cure4 – ook een Tenzinger bedrijf – heeft enorm geholpen de marktpositie van Tenzinger te versterken. Bij het snelgroeiende Cure4 werken nu ruim 90 specialisten aan bedrijfskundige, financiële en juridische vraagstukken in de gezondheidszorg. Gelet op de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving voor de zorg is die kennis onontbeerlijk.”

 

Inmiddels is de markt waarin deze bedrijven onder de groepsnaam Tenzinger opereren sterk aan het veranderen, stelt CFO van Tenzinger Björn Simmelink. “De enorme hoeveelheid wet- en regelgeving, zoals de AVG en bijvoorbeeld de nieuwe wetgeving op het gebied van zorg en dwang, maakt het voor EPD- en ECD-leveranciers een grote uitdaging te blijven innoveren.”

 

Sterker nog, er vindt in de markt duidelijk een shake-out plaats van organisaties die deze regeldruk niet meer tijdig kunnen verwerken. “Vaak is daar ook de slag gemist met het werken op basis van SaaS (Software as a Service; webbased software die via het internet wordt aangeboden). Het geeft veel meer controle en het maakt het veel eenvoudiger de updates te doen die op basis van die continu veranderende wet- en regelgeving nodig zijn. Echter, zomaar de stap maken naar een SaaS-oplossing is voor de meeste ICT-leveranciers geen sinecure en misschien wel onmogelijk. Wij zien een trend dat grote ICT-organisaties hun zorgactiviteiten om deze reden afstoten,” legt Simmelink uit.

 

“Wij doen het omgekeerde door onze basis te verstevigen, kennis te bundelen en door onze webbased en SaaS ervaring. Door de combinatie van Medicore en Cura behoren we nu tot de grotere EPD-spelers in Nederland. En we doen dat vanuit een solide financiële positie die meer innovatie en verdere groei mogelijk maakt. Want verdere groei is een belangrijk uitgangspunt in de strategie van Tenzinger.”

 

Olav van Reijken beaamt dit: “De acquisitie van ons bedrijfsonderdeel Cura door Tenzinger kwam voor ons precies op het goede moment. Naar voorbeeld van de cure verwachten we ook in de care een consolidatie van aanbieders van zorginformatiesystemen. Alleen de sterke partijen zullen overblijven en deze overname garandeert dat wij daarbij horen. Twee sterke merken bij elkaar brengen geeft ons een veel grotere innovatiekracht dan we ieder voor zich kunnen hebben. We brengen Cura nu onder bij een bedrijf dat volledig op de zorg gericht is en dat ons nu kan helpen om de omslag naar software as a service voor onze producten versneld te maken.”

 

Impact op de zorg door innovatie

Duurzame toegankelijkheid van hoogwaardige zorg is één van de grote uitdagingen in Nederland. Hololtcheff legt uit: “Op het eerste gezicht lijkt deze uitdaging voornamelijk te liggen aan de kostenkant. Het is echter vooral een demografisch probleem: een vergrijzende bevolking en te weinig mensen om die te verzorgen. Als we doorgaan op de huidige voet moet in 2040 een kwart van de bevolking werken in de zorg om aan de enorme zorgvraag te voldoen. En dat wordt nog erger door de tijd die de administratieve verantwoording van zorgverleners vraagt. Dit gaat meer en meer ten koste van effectieve zorgtijd.”

 

“Ons antwoord op deze uitdagingen is innovatie en ICT-technologie: slimme toepassingen die de regie over het zorgproces zoveel mogelijk terugleggen bij de zorgconsument en zorgverleners”, zegt Hololtcheff. “De afgelopen jaren hebben zorgverleners door extensieve wet- en regelgeving enorm veel moeten registreren. Het is de hoogste tijd dat we daar meer van gaan profiteren. Dat we de data vóór de zorgverleners laten werken en ICT nóg meer inzetten ter ondersteuning van onze zorgverleners en de zorg in het algemeen.”

Björn Simmelink vult aan: “Samen met onze opdrachtgevers zijn we bij Tenzinger al enige tijd bezig met allerlei projecten op het gebied van zelfregie en data science. Het enthousiasme bij onze opdrachtgevers is groot en onze ambitie om impact te maken is enorm. Echter, de bijbehorende innovatiekosten zijn hoog. We kiezen voor een groeistrategie en een verbreding van onze basis om onze ambities waar te kunnen maken en tegelijkertijd de investeringen in deze innovaties te kunnen dragen. Daarmee is de acquisitie van Cura een mooie stap; een gezonde organisatie van slimme mensen die graag verder willen innoveren met hun fantastische klantengroep.”

 

Over Tenzinger

Tenzinger helpt zorginstellingen hun zorgprocessen te optimaliseren. Met innovatieve ICT-oplossingen, praktische ondersteunende diensten en de inzet van hoogwaardige data. Zo zorgen we voor een betere sturing, meer efficiency en meer kwaliteit. Daardoor kunnen zorgprofessionals zich focussen op waar het werkelijk om gaat: goede zorg verlenen.

 

Kijk voor meer informatie over Tenzinger op tenzinger.com.