Neem vrijblijvend contact op
Bel +31 88 648 10 12

PGO verplicht per 1 juli 2020?

Per 1 juli 2020 wordt de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens flink uitgebreid. Dit brengt bij veel zorgorganisaties de nodige onrust. Want wat te doen met het digitaal verlenen van toegang aan cliënten en hun verwanten? Hoe geef je hen inzicht in gegevens die zijn vastgelegd in hun ECD en hoe ga je om met de veiligheid hiervan?

 

Samengevat is de doelstelling van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens het bieden van een betere bescherming van de privacy van cliënten in de zorg, meer rechten en regie over hun eigen medische gegevens. Per 1 juli 2020 worden de rechten voor de cliënten verder uitgebreid met:

  • Het vragen van toestemming aan cliënten om medische gegevens aan zorgverleners beschikbaar te stellen en daarbij te loggen welke zorgverleners deze hebben ingezien.
  • Het recht op (kosteloze) elektronische inzage in hun eigen dossier en op verzoek het door de zorgorganisatie verstrekken van een gratis digitaal afschrift hiervan.

Initieel was het plan dat het per 1 juli ook mogelijk zou moeten worden voor personen om gespecificeerd te kunnen aangeven welke van hun medische gegevens gedeeld mogen worden met welke zorgverleners, maar deze aanpassing is uitgesteld, omdat dit nog te complex zou zijn om door te voeren.

 

“Overheid moet verantwoordelijkheid nemen”

Doelstelling van de overheid is om personen inzage te geven in het eigen medische dossier (van ziekenhuis, huisartsen tot andere zorgaanbieders) op basis van een PGO. Op basis van de resultaten uit (experimentele)proeftuinen waaraan Fierit deelneemt is het niet reëel om te veronderstellen dat dit op 1 juli 2020 via een PGO mogelijk is.

 

De ontwikkelingen om gegevens van cliënten en patiënten die in de diverse zorginformatiesystemen zijn vastgelegd op standaard wijze uit te wisselen met PGO’s vorderen gestaag, maar er moeten op zowel technisch als functioneel vlak nog diverse knopen worden doorgehakt. De overheid legt de verantwoordelijkheid hiervoor nu in de markt, maar uit de praktijk is tot dusver gebleken dat het op deze wijze te lang gaat duren. De overheid moet regie nemen en wettelijke kaders scheppen om bepaalde randvoorwaardelijkheden af te dwingen. Op die manier zou het proces sneller en efficiënter verlopen en de doelstelling sneller behaald worden.

 

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking & mijn ECD

De uitbreiding van de Wet cliëntenrechten per 1 juli staat los van het wel of niet gereed zijn van de uitwisselbaarheid van gegevens uit zorginformatiesystemen (zoals ECD of EPD) met een PGO. Het alternatief is gebruik maken van een portaal functionaliteit van een zorginformatiesysteem. Om inzicht te krijgen in het complete medische dossier zal een client gebruik moeten maken van meerdere portalen (wat bij een PGO natuurlijk niet hoeft).

 

Om de veiligheid van de gegevens van cliënten te waarborgen geeft de Autoriteit Persoonsgegevens aan dat zorgorganisaties moeten handelen volgens de NEN-normeringen, waarin onder andere staat dat het ontsluiten van gegevens van cliënten op basis van een 2 factor authenticatie plaats moet vinden. Althans voor nu, de overheid wil op basis van de Wet digitale overheid aansluiten bij de EU-richtlijnen om het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers bij publieke dienstverleners naar een hogere mate van betrouwbaarheid te brengen.

 

Hoe nu verder?

Mijn advies: wacht niet op de PGO, maar ga aan de slag met een portaal. Naast het voldoen aan de wetgeving is een bijkomend voordeel dat zorgorganisaties in hun processen en vastlegging van gegevens zijn voorbereid op de uitwisselbaarheid met een PGO.

 

Meer informatie

Heb je vragen over dit onderwerp? Of wil je meer weten over een cliënten portaal voor jouw ECD? Stuur ons een e-mail en wij helpen je graag verder.