08 apr 2021

Tenzinger zet in op verdere digitalisering jeugdzorg

IT- en zorgdata innovator Tenzinger contracteerde in korte tijd drie toonaangevende Noord-Hollandse jeudzorginstellingen. Boris Hololtcheff, CEO Tenzinger: ‘Digitalisering door de gecombineerde inzet van een ECD, portalen en data-oplossingen biedt jeugdzorg enorme mogelijkheden.’

Jeugdzorg is flink in beweging

Boris Hololtcheff vervolgt: ‘De jeugdzorg is flink in beweging. Met Medicore zijn we de snelste groeier in ECD’s voor de jeugdzorg. Medicore, onze Wellbee portalen en het 6G datawarehouse vormen een ideaal pakket. Je ziet dat jeugdhulp-instellingen onder druk staan. Gemeenten stellen steeds andere eisen en zoeken naar manieren om goedkoper te werken. De decentralisatie is nog altijd een uitdaging en dan heb je natuurlijk covid. Ga er maar aanstaan. Dan wil je een ict-partner die op al die uitdagingen een antwoord heeft. En we moeten echt iets laten zien, want onze opdrachtgevers zijn kritisch.’

Recent tekenden we met jeugdhulp instelling Levvel een partnerschap van zeven jaar. ‘Levvel en Tenzinger hebben een gemeenschappelijke ambitie: kinderen, jongeren, gezinnen en behandelaren optimaal ondersteunen met goede ICT. Ook het beter benutten van zorgdata om onze zorg efficiënter en beter te maken, is een visie die we delen,’ licht Muriel Bos, directeur Zorg bij Levvel, de keuze voor Tenzinger toe.

Ook is Jeugdzorginstelling MOC ’t Kabouterhuis één van de nieuwe opdrachtgevers van Tenzinger. Met het Medicore EPD en het Wellbee zorgverlenersportaal en cliëntenportaal zet de jeugdzorginstelling stappen in het verlagen van de registratiedruk bij zorgverleners en het intensiever betrekken van verwanten. Daarnaast ging Kenter Jeugdhulp onlangs live met het Medicore EPD en het Wellbee zorgverlenersportaal. ‘Met name in de veel eenvoudigere registratie en verslaglegging vanuit de caseload zien we dat we tijd gaan besparen,’ aldus projectleider Els Kuipers.

Aandacht voor pleegzorg

Eén van de succesfactoren van Tenzinger is de aandacht voor pleegzorg. ‘We weten het allemaal: pleegouders zijn niet eenvoudig te vinden,’ aldus Boris Hololtcheff. ‘Je moet ze dus koesteren. Als zij iets declareren, dan moet dat perfect zijn geregeld. Een betaling van een declaratie mag nooit een issue zijn.’

De klanttevredenheid komt ook voor uit het feit dat Tenzinger proven technology gebruikt. ‘Daarnaast investeren we flink in nieuwe producten en diensten. We hebben enorm geïnvesteerd om met onze ICT-diensten de toonaangevende partner voor de jeugdzorg te zijn. Die investeringen hebben ervoor gezorgd dat je betrouwbaar je iJW-declaraties met Medicore kunt doen, dat je informatie kunt delen met cliënten en hun ouders en dat je met data het lerende vermogen van je organisatie verbetert. Dit blijven we doen in de komende vijf jaar met een investeringsbudget van maar liefst 50 miljoen. We bouwen daarmee aan een lange-termijnrelatie, want vertrouwen is voor ons het allerbelangrijkste.’

Totaaloplossing

Tenzinger (genoemd maar de sherpa die als eerste de top van de Mount Everest bereikte) is een nieuwe naam in het landschap van de zorg-ict, maar de onderliggende merken timmeren al veel langer aan de weg. ‘Medicore, Fierit (voormalig Unit4 Cura en De Heer PlanCare), Wellbee en Cure4,’ somt Boris Hololtcheff op. ‘Maar ook een startup als 6Gorilla’s, die zich specialiseert in dataplatformen, AI en algoritmen. Alles bij elkaar het hele palet van de zorg-ict.’

Tenzinger heeft inmiddels 800 opdrachtgevers met 170.000 zorgverleners in dienst en 1,1 miljoen cliënten. Al die mensen vertrouwen op Tenzinger, en dat is voor ons de reden om telkens weer een stap verder te zetten.’