12 jul 2021

MedMij label: Medicore ECD klaar voor PGO’s

Tenzinger is met haar Medicore ECD klaar om te ontsluiten naar PGO’s met een MedMij label, via DVZA deelnemer Itzos. Dit betekent dat de cliënten van onze opdrachtgevers in de geestelijke gezondheidszorg meer regie hebben over hun eigen gezondheid. Via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen cliënten onderdelen van het eigen dossier zelf inzien.

Gegevensuitwisseling staat hoog op de agenda van alle VIPP programma’s. Tenzinger heeft al meegedaan met het VIPP programma voor zelfstandige behandelcentra en doet nu mee met het VIPP-programma voor de GGZ, het VIPP programma voor de vrijgevestigden èn VIPP5 voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Ook voor de VVT en de GZ doet Tenzinger mee in het InZicht programma met haar Fierit ECD.

Tenzinger telt 170.000 zorgverleners die gebruik maken van onze software en hiermee worden 1.100.000 cliënten ondersteund.

Hoe verliep het proces?

Samen met DVZA (Dienst Verlener Zorg Aanbieder) Itzos heeft Tenzinger zich aangemeld voor de MedMij kwalificatie. Deze kwalificatie is gestart op 15 februari 2021. Jeroen Gent, Product Owner bij Tenzinger, en Bastian van den Boomgaard, Teamlead Development bij Tenzinger, zijn trots op deze mijlpaal en op alle collega’s die hierbij betrokken zijn geweest.

Bastian vertelt: “Enkele maanden voordat kwalificatie van start ging zijn meerdere ontwikkelteams binnen Tenzinger gezamenlijk aan de slag gegaan met het inbouwen van de 25 ZIB’s (Zorg Informatie Bouwstenen) in het Medicore ECD en het uitwisselen van de gegevens via HL7 FHIR. Na de geautomatiseerde testen heeft MedMij in een aantal rondes feedback gegeven op de opgeleverde functionaliteit, zowel op technisch als op functioneel vlak. We zijn blij dat de enorme inspanningen van de ontwikkelteams hebben geleid tot een structurele manier van ontsluiten die ook voor andere uitwisselingen ingezet kan worden, en nu eerst voor de uitwisseling met PGO’s wordt ingezet.”

Meervoudig assessment en gecontroleerde livegang – GLG

Nu Itzos met behulp van Tenzinger het MedMij label heeft behaald, kunnen we direct door met het meervoudig assessment op het TVS (ToegangsVerleningsService). Dit meervoudig assessment houdt in dat alle instellingen die gebruik maken van de combinatie Itzos en Medicore ECD, op een juiste wijze de authenticatie via DigiD uitvoeren. Hiervoor hoeven de instellingen dan niet meer separaat een audit voor te laten uitvoeren. Dit meervoudig assessment wordt uitgevoerd met de hulp van onze opdrachtgevers Care to Change en U-Center. Aansluitend zal er een technische GLG (Gecontroleerde LiveGang) plaatsvinden bij onze opdrachtgevers U-Center en MoleMann  Tijdens de gecontroleerde livegang kan een beperkt aantal cliënten in de PGO’s Drimpy of Quli zijn of haar medisch dossier opvragen en inzien. De fase van gecontroleerde livegang is een erg belangrijk en nauwkeurig onderdeel.  Zodra deze GLG’s met succes zijn afgerond, zullen de omgevingen van andere instellingen aangesloten kunnen worden zodat ook zij gegevens kunnen gaan uitwisselen met een PGO.

Vervolgstappen

Nu het VIPP GGZ label behaald is, gaan we door met het behalen van het MedMij label voor de gegevensdiensten BGZ (Basis Gegevensset Zorg) en PDF/A (Externe communicatie) t.b.v. het  VIPP 5 programma. Tevens zal er voor het InZicht programma ook het MedMij label behaald gaan worden voor de BgLZ (Basis Gegevensset Langdurige Zorg) en de e-Overdracht.

Over MedMij

MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Zo’n omgeving – een app of website – moet op een veilig en vertrouwde manier met de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders kunnen communiceren. MedMij stelt hiervoor de spelregels op.