29 mrt 2022

MedMij

Medicore en Itzos (DVZA) gekwalificeerd voor de gegevensdienst PDF/A

Wij hebben het goede nieuws van MedMij ontvangen dat ons Medicore EPD en Itzos (DVZA) zijn gekwalificeerd voor de gegevensdienst PDF/A van het VIPP 5 programma voor de ziekenhuiszorg. Dit is een belangrijke mijlpaal voor onze opdrachtgevers om in aanmerking te komen voor de VIPP 5 subsidieregeling. Later kunnen ook onze opdrachtgevers binnen de GGZ hier gebruik van gaan maken.

Functionaliteit in Medicore

Om aan deze voorwaarde te voldoen hebben onze ontwikkelaars nieuwe functionaliteit ontwikkeld in Medicore. Het is nu mogelijk om documenten uit het Medicore EPD, inclusief metadata op basis van de HL7 FHIR standaard, te delen met een PGO. Mede door goede samenwerking met Itzos is de kwalificatie vanuit MedMij voor deze gegevensdienst gelukt. Daar zijn wij trots op. Op naar de volgende!

PDF/A

PDF/A is een, door ISO ondersteunde, gegevensstandaard voor de uitwisseling van document gebaseerde, ongestructureerde medische gegevens of gezondheidsinformatie.

Over MedMij

MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één PGO. Zo’n omgeving – een app of website – moet op een veilig en vertrouwde manier met de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders kunnen communiceren. MedMij stelt hiervoor de spelregels op.