06 dec 2021

Implementatie

iHUB is op weg naar een succesvolle implementatie van Medicore

In augustus 2021 koos iHUB voor het Medicore ECD van Tenzinger. Inmiddels is de implementatie in volle gang. In januari 2022 gaat iHUB live met het Medicore ECD, wellbee zorgverlenersportaal en 6Gorilla’s dataplatform. Onderdeel van de implementatie zijn validatiesessies waar de meeste (zorg)professionals van iHUB de best-practice omgeving van Medicore voor het eerst te zien kregen.

Waarmaken van ambities

In een eerdere publicatie is te lezen dat iHUB de overstap naar het Medicore ECD maakt om ambities waar te maken en (zorg)professionals maximaal te kunnen faciliteren. Minaskhi Dwarkasing, Manager Zorgadministratie bij iHUB licht toe: “Wij willen de meest optimale zorg leveren aan jeugdigen en zijn/haar omgeving. Daarvoor heb je een applicatie nodig die je daarin ondersteunt. Een applicatie die zo is ingericht dat een hulpverlener alle zorg omtrent de cliënt kan registreren en niet allerlei administratieve belasting hoeft te ervaren.”

iHUB heeft vier strategische uitgangspunten bepaald voor de implementatie:

  1. De cliënt centraal
  2. De gebruiker in the lead
  3. De processen in control
  4. Eerst doen, dan praten

Validatiesessies

De validatiesessies zijn een onderdeel van het implementatietraject. In vijf verschillende sessies maakten (zorg)professionals van iHUB kennis met de functionaliteiten in Medicore en wellbee. In deze sessies gaven deelnemers aan  of zij vertrouwen hadden om hiermee te kunnen werken. De hieruit volgende feedback diende als input voor de scopewijzigingscoördinatoren. Deze hebben wijzigingsverzoeken in kaart gebracht en aan Tenzinger teruggekoppeld.

Ralf van Kempen, Programma Manager bij Tenzinger, vertelt hierover: “Het doel van de validatiesessies is tweeledig. Het is een belangrijk moment in het proces van verandermanagement. De meeste deelnemers van iHUB zien voor het eerst hun eigen versie van Medicore. Zij zien in deze sessies hoe processen binnen Medicore zijn ingericht en hoe dit afwijkt van hun eerder gebruikte software. Daarnaast is het voor de inrichtingsteams duidelijk op welke processtappen er gefocust dient te worden. Hiermee wordt er efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbaarheid van zowel iHUB (zorg)professionals als van Tenzinger consultants.”

Uitkomsten

Inmiddels hebben de validatie- en acceptatiesessies plaatsgevonden. “Het is altijd een spannend moment wanneer (zorg)professionals onze oplossing voor het eerst zien. Werkprocessen verschillen namelijk per zorgorganisatie en professionals zijn gewend aan deze werkprocessen.”, aldus Gillian Reins, Consultant bij Tenzinger. Nicolien Jongma, Manager Opvoedpoli bij iHUB, bevestigd dit: “In de sessies waren tevreden mensen en soms wat minder tevreden mensen. Er is hard gewerkt om de gevraagde aanpassingen in Medicore te realiseren. Iedereen werkte goed samen tijdens dit proces.”

“We zijn heel blij met de uitkomsten van de validatiesessies en acceptatiesessies,” zegt Aileen van der Neut, projectmanager bij iHUB voor de Medicore implementatie. “Kritische vragen en opbouwende feedback van de eindgebruikers hebben geleid tot een aantal aanpassingen om Medicore goed te laten aansluiten bij de verschillende typen zorg die binnen de labels van iHUB wordt geboden. Tenzinger heeft laten zien ook in de enorm korte doorlooptijd van dit project, vier maanden, toch flexibiliteit te bieden door mee te bewegen in het aanpassen van de best practice Medicore. Daar waar dat echt nodig was voor het leveren van goede zorg. Andersom hebben de validatiesessies en acceptatiesessies geholpen bij de harmonisatie van werkprocessen van de labels Horizon, Altra en de Opvoedpoli.”

 

Over iHUB

Bij iHUB worden jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-GGZ onder één dak vormgegeven. Er werken 2.800 zorgprofessionals in negen zorg- en onderwijsregio’s. Zorg en onderwijs worden met elkaar gecombineerd, waardoor een passend aanbod kan worden gegeven aan kinderen en ouders die dat nodig hebben. iHUB is ontstaan vanuit een strategische samenwerking tussen de jeugdzorg- en onderwijs labels Horizon, Altra, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans.

Over Tenzinger

In de care – jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg – is Tenzinger een bepalende speler bij het verslimmen van de zorg. Met cloud-gebaseerde ECD’s, portalen, apps en dienstverlening digitaliseert Tenzinger zorg- en administratieve processen en maakt die efficiënt.