Neem vrijblijvend contact op
Bel +31 88 648 10 12

Fierit versterkt methodiek aanbod voor de gezondheidszorg

Onlangs heeft Fierit een certificaat ontvangen voor het inbouwen van het Mikzo in Cura. Dit certificaat staat ook wel bekend als ‘de groene krul’. De methodiek Mikzo is ontwikkeld door Zorg voor Kennis, met als doel om de informatievoorziening vanuit de cliënt en de zorgprofessional te verbeteren.

 

Het Mikzo is een meetinstrument waarmee de verzorgende of de verpleegkundige in het verpleeghuis een zorgplan maakt en ook de kwaliteit van de zorg meet en volgt. Het Mikzo (Meetinstrument Kwaliteit van Zorg) staat centraal als het gaat om het planmatig en persoonsgericht werken. Met de uitkomsten van de metingen van deze methode spoort de verzorgende of de verpleegkundige de doelen op voor ieder gebied waar zorg nodig is. Het doel kan zijn om de status op dat gebied te verbeteren of te stabiliseren. Deze manier van doelen stellen is eenvoudig en effectief. Aan de hand van de doelen bepaalt de verzorgende of verpleegkundige welke acties er nodig zijn om de doelen te bereiken. Een actie kan bestaan uit ‘uitvoeren’, ‘begeleiden’ of uit ‘signaleren’. Ieder zorgplan is op maat en wordt bijgesteld op ieder moment dat het nodig of gewenst is.

Heike Brandes: ‘We merken dat binnen zorgorganisaties veel behoefte is aan standaardisatie, niet alleen in processen, maar ook in methodieken. Binnen bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg zijn al veel meer methodieken in gebruik, en binnen de ouderenzorg zien we deze wens nu ook ontstaan. Vanuit deze behoefte is Mikzo ook ontwikkeld. In de markt zien we een duidelijke verschuiving van maatwerk naar standaardisatie. We zijn blij dat we als Fierit met onder andere Mikzo in deze behoefte kunnen voorzien.’

Mikzo is één van de methodieken die wij ondersteunen. Andere methodieken die wij binnen Cura aanbieden:

  • Zorgleefplan methodiek
  • OMAHA
  • Schalock
  • LACCS
  • Zorgpad Stervensfase voor de thuiszorg
  • Zorgpad Stervensfase voor het verpleeghuis
  • Positieve Gezondheid
  • Dit vind ik ervan
  • POS
  • Zelfredzaamheidsmatrix