Neem vrijblijvend contact op
Bel +31 88 648 10 12

Fierit ‘proeft’ aan het ontsluiten van cliëntgegevens voor PGO’s

In Nederland moet het voor iedere persoon van 16 jaar of ouder mogelijk zijn om (kosteloos) toegang te hebben tot je eigen gezondheidsgegevens via een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het doel van de PGO is dat je als persoon meer regie over jouw gezondheidsgegevens en ondersteuningsmogelijkheden voor een gezonde leefstijl (zoals bijvoorbeeld het thuis meten en vastleggen van van je hartslag) krijgt. In geval van Fierit betekent dit dat cliënten, of hun vertegenwoordigers, vanuit iedere PGO inzage moeten hebben in de persoonlijke gegevens die in Fierit zijn vastgelegd. Om het digitaal uitwisselen van de persoonlijke gegevens van een cliënt versneld mogelijk te maken heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgorganisaties en leveranciers van zorginformatiesystemen verzocht om deel te nemen aan zogenaamd proeftuinen.

Proeftuinen

Het doel van een proeftuin is dat er wordt toegewerkt naar een concreet resultaat om in versnelde vorm digitaal gegevens van cliënten uit te wisselen. Daarnaast kunnen we met behulp van de proeftuinen leren, ervaring opdoen en inzicht krijgen in wat er allemaal komt kijken als zorgorganisaties samen gaan werken om versnelde digitale gegevensuitwisseling tot stand te brengen. Fierit is vanaf eind 2018 betrokken bij twee van deze proeftuinen, te weten: Carintreggeland met Ziekenhuisgroep Twente en Alliade en Tjongerschans.

Beproeven van techniek

Om het digitaal uitwisselen mogelijk te maken betekent dit dat gegevens van cliënten op standaard en vooral veilige en betrouwbare wijze vanuit zorginformatiesystemen (bijvoorbeeld Fierit) uitgewisseld moeten kunnen worden met iedere PGO. Voor dit uitwisselen zijn ‘spelregels’ ontwikkeld waaraan PGO’s en zorginformatiesystemen moeten voldoen. Fierit heeft inmiddels de mijlpaal bereikt om vanuit een proefopstelling cliëntgegevens in het bepaalde standaard formaat  beschikbaar te kunnen stellen.

Beproeven van de impact op het zorgproces

Naast de techniek is het tevens van belang om te weten wat de impact op het zorgproces is als cliënten vanuit één omgeving (PGO) inzicht krijgen in hun persoonlijke gegevens die in verschillende zorginformatiesystemen zijn vastgelegd. De bedoeling hiervan is dat cliënten op basis van de PGO meer regie krijgen krijgen over hun gezondheid. Om de impact op het zorgproces te beproeven heeft de proeftuin Carintreggeland met Ziekenhuisgroep Twente besloten om de gegevens van cliënten vanuit Fierit op (veilige) pragmatische wijze te ontsluiten via de twee deelnemende PGO’s (Quli en Patients Know Best). De resultaten hiervan worden na de zomervakantie verwacht.

Wat hebben de proeftuinen tot dusver opgeleverd

Om digitaal gegevens met een PGO uit te mogen wisselen moet de leverancier van zorginformatiesystemen een traject doorlopen waaruit aangetoond moet worden dat de leverancier voldoet aan de gestelde ‘spelregels’. Tot dusver hebben de proeftuinen waardevolle inzichten opgeleverd die getoetst gaan worden aan de ‘spelregels’. Hierbij is een belangrijk punt dat in de ‘spelregels’ is aangegeven dat een minimale set aan patiënt- of cliëntgegevens digitaal uitgewisseld moet kunnen worden waarvan uit de praktijk blijkt dat deze gegevens binnen verschillende zorginformatiesystemen worden beheerd. Dit zou betekenen dat de verschillende zorginformatiesystemen niet afzonderlijk gegevens uit kunnen wisselen met een PGO.

Fierit kandidaat deelnemer MedMij

Het woord ‘spelregels’ is al meerdere keren gebruikt. MedMij, de beheerder van de ‘spelregels’, is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënten, cliënten en zorgprofessionals. Alle leveranciers van zorginformatiesystemen en PGO’s die aantoonbaar aan MedMij voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken en gegevens uitwisselen. Paralel aan de proeftuinen is Fierit door MedMij geaccepteerd als kandidaat deelnemer om het traject te doorlopen met als doel om het MedMij label te mogen voeren.
De komende tijd gaat Fierit je regelmatig op de hoogte houden over de voortgang van de proeftuinen en het doorlopen van het traject om te komen tot het MedMij label.

Meer informatie

Heb je vragen over dit onderwerp? Dowload via onderstaande button onze leaflet over PGO of stuur ons gerust een e-mail.